top of page

Onze Vereniging

De Vereniging voor Thermische Spuittechnieken vertegenwoordigt de Nederlandse thermische spuitindustrie en heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden, promotie van het vakgebied en kennisoverdracht. De leden komen viermaal per jaar bijeen, waar met het bestuur en met de leden over actuele ontwikkelingen van gedachten wordt gewisseld.

bottom of page