top of page

Geschiedenis

Hoewel de thermische spuittechniek al ruim voor de tweede wereldoorlog ontdekt werd, kwam de grootschalige ontwikkeling toch pas na de oorlog op gang. Vooral de laag smeltende metalen zoals zink en aluminium werden, ook in Nederland, al snel toegepast in de anti-corrosie wereld bij de zgn. straal- en schopeer bedrijven. Eerder werden deze lagen meestal via de autogene techniek aangebracht maar al snel ontwikkelde zich ook het elektrisch draadspuiten, zowel in Duitsland en Engeland als in de Verenigde Staten.

In de machinebouw was er grote behoefte aan coatings waarmee de stand tijd van onderdelen verlengd konden worden. Van oudsher werd hier gekozen voor oplassen of voor galvanisch aangebracht hardchroom. Deze technieken hebben beide hun specifieke nadelen die soms konden worden vermeden door de nieuwe, zich snel ontwikkelende spuittechnieken. Hiermee kon een grote verscheidenheid aan coatings worden aangebracht.

 

Het is opvallend dat in Nederland al heel snel een aanzienlijk aantal motorenrevisie-bedrijven zich met het thermisch spuiten bezighielden. De stap naar revisie van allerlei slijtagedelen in de industrie was niet zo groot en vormde een mooie uitbreiding van het leveringspakket. Hierbij heeft zeker ook meegespeeld dat in deze sector men bekend was met de verschillende machinale slijptechnieken waardoor ook de hardere coatings makkelijk en precies bewerkt konden worden.

2015-09-24 17-2.jpg
F21176-00_edited.jpg

Rond 1970 werden circa 20 bedrijven die zich bezighielden met spuittechnieken uitgenodigd door het toenmalige COT (Centrum voor Oppervlakte Technieken) om te kijken of er een behoefte bestond om zich te organiseren en elkaar regelmatig te ontmoeten. Op deze manier konden ervaringen uitgewisseld worden, gemeenschappelijk publiciteit gemaakt worden en kreeg men toegang tot internationale informatie die, anders dan nu, maar moeilijk gevonden kon worden. Na enkele bijeenkomsten werd, ondanks de scepsis van enkelen, de VVV (Vereniging voor Vlamspuittechnieken) opgericht. Door de snelle ontwikkelingen op spuitgebied, onder andere met het brede toepassen van plasmaspuiten, de doorontwikkeling van het elektrisch draadspuiten en het HVOF spuiten dekte de verenigingsnaam de lading niet meer en is de naam gewijzigd in VTS (Vereniging Thermisch spuiten). Dit sloot ook beter aan bij het Engelse Thermal Spraying.

 

Doordat de toepassing van de verschillende spuittechnieken zich snel uitbreidde en de techniek in brede zin steeds meer vertrouwen kreeg bij de gebruikers kon er ook gemeenschappelijk deelgenomen worden aan allerlei onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.  Zonder compleet te willen zijn kunnen de volgende activiteiten genoemd worden:

20130911-wh0046.jpg

1990

Het maken van voorlichtingsbladen zoals VM 95 (1995) en VM 108 (1997)  i.s.m.

 

FMEProcesbeheersing TS98 o.a. met FDO en ECN (1998).

20140507-wh0050.jpg

2010

Deelname IOP project Selfhealing Materials (2006 - 2012).

20140514-wh0145.jpg

1980

Organisatie, i.s.m. het NIL, van de ITSC.

Slide9.JPG

2000

Aansluiting bij de DVS i.v.m. opzetten opleidingen t.b.v. het ETS, ETSP en ETSS diploma (2000 -- 2007).

 

De Kennispositiestudie met Senter-Novem (2005 - 2006).

20230420_141034.jpg

2023

Organisatie, i.s.m. het NIL, van het Cold Spray symposium in 2021.

 

Organisatie van het Thermisch Spuit symposium (incl. het 50 jarig jubileum) in 2023.

Daarnaast waren door de jaren heen, ook de bezoeken van de leden aan verschillende toeleveranciers zoals Linde Gas, Air Liquide en Metco Wohlen van belang. Ook het bezoek aan zeer gespecialiseerde bedrijven zoals KLM zorgen voor een breder inzicht bij de leden in de mogelijkheden van de techniek. Het onderling contact en vertrouwen tussen de leden wordt hiermee zeer bevorderd. Soms blijkt zelfs onderling bij elkaar uitbesteden tot de mogelijkheden.

Gebleken is dat, juist in de laatste decennia, de ontwikkeling van de spuittechnieken steeds verder gaan. Genoemd moeten worden het Vacuüm plasmaspuiten, het Gas Dynamische Koud Spuit proces, laser-nabehandeling van coatings en de combinatie van thermisch spuiten met ondersteuning van AI. De meest recente uitdagingen liggen natuurlijk op het gebied van milieueisen en de omgang met overheden, ARBO situaties, filtering van spuitdampen, afvalstromen en energie. Dit alles beseffend, is het duidelijk dat de VTS, ook in de toekomst, een belangrijke rol te vervullen heeft.

 

Naschrift voorzitter, Marcel van Wonderen:

Speciale dank voor bovenstaand stukje geschiedenis aan Will Herlaar (Ere-lid VTS) en Erik de Jonge (Ere-voorzitter VTS)

IMG_1519_edited.jpg
bottom of page