top of page

Opleiding ETS

Het is zover, Nederland is een opleiding rijker, namelijk een Nederlandstalige opleiding Europees Thermisch Spuiter (ETS). De 1ste ETS opleiding is met succesvol verlopen en vervolg opleidingen zullen jaarlijks plaatsvinden.  Informatie en aanmelden via Roelof Vedder (r.vedder@revamo.nl). Bij aanmelding, gelieve onderstaande formulieren in te vullen.

Picture1-3.jpg

Download

2019 B11.3-NL VTS aanmeldingsformulier voor cursist ETS opleiding v1.4 

2019 B11.3-B VOM aanmeldingsformulier voor cursist ETS opleiding v1.1

OK 2.42 Aanmeldingsformulier NIL examen ETS 2018

Nederlandstalige opleiding

Europees Thermisch Spuiter (ETS)

Conform EWF 507-06 (DIN EN ISO 14918)

 

Inleiding 

Thermisch gespoten coatings worden gebruikt in vele applicaties en toepassinggebieden. De kwaliteitseisen van de thermisch gespoten deklagen zijn vaak zeer hoog. De vereiste kwaliteit van kan alleen worden gewaarborgd als de operators adequaat zijn opgeleid en voldoende ervaring hebben opgedaan. Het primaire doel van deze opleiding is de kwaliteit te verhogen en te voldoen aan de bijbehorende regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid , alsmede productaansprakelijkheid.

 

De gerichte specifieke kennis bij het thermisch spuiten die nodig is voor een hoge kwaliteit en deskundigheid, kunnen niet worden geleerd in het reguliere technische onderwijs. De European Federation for Welding, Joining, and Cutting [EWF], creëerde slechts voor dit doel de specifieke opleiding " Europese Thermal Spuiter [ETS]". De ETS opleiding wordt landelijk uitgevoerd volgens de EWF richtlijn 507-06 en wordt afgesloten met een examen conform de EWF richtlijn en de DIN EN ISO 14918 norm. De EWF richtlijn harmoniseert de Thermisch spuitopleiding in heel Europa. De DIN EN ISO 14922 norm, betreft de kwaliteitseisen van thermisch gespoten onderdelen, erkent de EWF opleiding als een kwalificatie voor het voldoen aan deze normen.

 

Opleiding opbouw

 • Module A Basis theoretisch scholing

  • Algemene inleiding 

  • Beginselen van het thermisch spuiten en overzicht van de verschillende thermische spuitprocessen

  • Overzicht van laageigenschappen en hechtmechanismen 

  • Thermisch spuitmaterialen en toebehoren 

  • Voorbereidingen voor het thermisch spuiten 

  • Het thermisch spuiten 

  • Het nabewerken van thermisch gespoten lagen

  • Onderhoud en kalibratie van thermisch spuitapparatuur

  • Meten en testen 

  • Werkstuk handeling, opslag, transport, mechanisatie en automatisering 

  • Gezondheid, veiligheid en milieuaspecten

 

 • Module A1 – A4 Specifieke theoretische scholing  

  • Module A1 Autogeen spuiten (vlamspuiten) met poeder en draad incl. het insmelten

  • Module A2 Elektrisch draadspuiten (vlamboogspuiten)

  • Module A3 Atmosferische plasmaspuiten (APS)

  • Module A4 HVOF spuiten (spuiten met hoge deeltjes snelheid - High Velocity Oxygen Fuel)

 

 • Module B Basis Praktische Training 

  • Inrichten van de werkplek  

  • Oppervlakte voorbereiding 

  • Het spuiten 

  • Het meten en testen van de gespoten coating 

  • Nabehandeling van de coating 

  • Persoonlijke veiligheid en gezondheid 

  • Onderhouden van de spuitapparatuur

 

 • Module B1 – B4 Specifieke praktische training 

  • Module B1 Autogeen spuiten (vlamspuiten) met poeder en draad incl. het insmelten 

  • Module B2 Elektrisch draadspuiten (vlamboogspuiten) 

  • Module B3 Atmosferische plasmaspuiten (APS) 

  • Module B4 HVOF spuiten (spuiten met hoge deeltjes snelheid - High Velocity Oxygen Fuel)

Examen 

De opleiding zal onafhankelijk door het NIL in de theorie en met een praktijkexamen wordt afgenomen en getoetst volgens de DIN EN ISO 14918 norm.

 

Cursusduur/omvang

De totale cursus zal 5 volledige dagen in beslag menen inclusief de toetsing.

bottom of page