top of page

VTS ledenbijeenkomst

Op woensdag, 12 oktober 2011, heeft er een ledenbijeenkomst plaatsgevonden in Hotel Vianen.

 

De vergadering heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur Ing. Jeroen Jutte, ETSS, Regio Sales Manager FST, als lid van het bestuur te benoemen. Een stap naar de verjonging van de vereniging?

 

Dat er nieuwe activiteiten zijn vanuit SLV-München, in samenwerking met het NIL om te komen tot een ETS en ETSS opleiding in Nederland, hetzij in het Nederlands hetzij in de Engelse taal,  wordt door de leden toegejuicht.

 

In de vergadering werd stilgestaan bij de financiële situatie van de vereniging en het wel of niet moeten veranderen van de contributie. Voorzitter kon melden dat de vereniging financieel gezond is en dat in de komende bestuursvergadering het budget 2012 wordt opgesteld. De verwachting is dat geen verhoging van de contributie noodzakelijk is.

 

De vergadering werd afgerond door een presentatie van de heer Klaas Rozema, directeur Dycomet bv. Dycomet brengt een “Low pressure cold gas”- systeem op de markt. Een thermisch spuitsysteem, dat naar bleek vooral in de reparatiesfeer zijn nut kan bewezen. Een interessant verhaal.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page