top of page

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1934, die de collectieve belangen van bedrijven, instellingen en personen, werkzaam op het gebied van het verbinden van materialen behartigt.

 

Hiertoe voert zij de volgende activiteiten uit:

  • optreden als brancheorganisatie

  • geven van voorlichting over de verbindingstechnieken en de lastechniek in het bijzonder

  • bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van kennis op het gebied van de verbindingstechnieken

  • en de lastechniek in het bijzonder

  • (doen) uitvoeren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van het verbinden en verwerken van materialen

  • bevorderen dat opleidingen en cursussen gegeven worden

  • uitgeven van leermiddelen

  • opstellen van vakbekwaamheidseisen

  • uitgeven van diploma's

  • uitgeven van certificaten

Contact

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer

Telefoon: +31884008560

Fax: +31793531178

Imre Nemeth

bottom of page