Vereniging VTS

 

De Vereniging voor Thermische Spuittechnieken vertegenwoordigt de Nederlandse thermische spuitindustrie en heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden, promotie van het vakgebied en kennisoverdracht. De leden komen viermaal per jaar bijeen, waar met het bestuur en met de leden over actuele ontwikkelingen van gedachten wordt gewisseld.

 

Vereniging voor Thermische Spuittechnieken

  • Pieter Mastebroekweg 2A
  • 7942 JZ  MEPPEL

 

BestuursledenVTS bezoek IOT

 

Voorzitter: Marcel van Wonderen
06-51535889
ofmiracles@gmail.com

Secretaris: Roelof Vedder

Coördinator ETS opleiding
Revamo BV
0522-251941
06-20381862
r.vedder@revamo.nl


Penningmeester: Jeroen Jutte

Flame Spray Technologies BV

06-29712326
j.jutte@fst.nl

______________________________________________________________________________________________________________

Ere-voorzitter: Hr. Ing. E. de Jonge, ETSS

TechniSupport bv

+31 299 372933

edejonge@technisupport.nl

 

Ere-lid: Hr. W. Herlaar
Thermal Spray Consultancy
+31 611 924294
+31 162 580388
w.herlaar@casema.nl

 

Ere-lid: Hr. Ing. T.G. Kraak, ETSS

06-53955171
tgkraak@gmail.com

 

GTS logo

Bankrekening van de VTS: NL39 ABNA 0552 1167 77

Inschrijving KvK: 40479091

 

GTS Gecertificeerde Leden:

 

REVAMO bv, Meppel

PLASMA SERVICE bv, Breda

DE ZWAAN METAAL-DORDT bv, Dordrecht

METALTOP bv, Vlaardingen

HABETS bv, Nuth

LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf bv, Elsloo

BEKKERS Metaalspuitwerken bv, Geffen

SIETZEMA Techniek, Gorredijk