Thursday, 20 October 2011 13:57

VTS ledenbijeenkomst

Op woensdag, 12 oktober 2011, heeft er een ledenbijeenkomst plaatsgevonden in Hotel Vianen.

 

De vergadering heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur Ing. Jeroen Jutte, ETSS, Regio Sales Manager FST, als lid van het bestuur te benoemen. Een stap naar de verjonging van de vereniging?

 

Thursday, 08 September 2011 06:32

De Gouden Erenring

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 augustus 2011 te Vaals heeft de heer W. Herlaar, voorzitter van de verenging uit handen van de directeur van de GTS, Dipl.-Ing. Peter Heinrich, de gouden erenring van de GTS ontvangen.

 

Wednesday, 20 April 2011 06:40

De Voorjaarsvergadering

De Voorjaarsvergadering van de VTS vond dit jaar plaats op een bijzondere locatie. Op voorstel van Erik de Jonge (Technisupport) zijn we in het Louwman Museum in Den Haag bij elkaar gekomen.

Sunday, 09 May 2010 09:12

VTS leden verdienden GTS Certificaat

Inmiddels hebben 5 bedrijven het GTS certificaat ontvangen.

Sunday, 09 May 2010 09:11

GTS Certificaat

De Nederlandse leden van de GTS, dat zijn dus alle VTS leden, hebben zich geconformeerd aan het besluit zich in te zetten om hun bedrijf te laten certificeren volgens de voorwaarden van de GTS.

Dit houdt in dat deze bedrijven een audit zullen ondergaan uitgevooerd door het duitse SLV uit München. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de kennis die men in huis heeft met betrekking tot de thermische spuitactiviteiten en de staat van de thermische spuitinstallaties. Ook operators zullen aan een toetsing van hun kennis op het vakgebied worden onderworpen.

Doel is een kwaliteitsmerk aan de activiteiten van het thermisch spuiten te geven. In Duitsland wordt dit reeds door de industrie gehandteerd.

Saturday, 09 May 2009 09:12

GTS Certificaat erkend

De Duitse Bundes Bahn heeft een overeenkomst getekend met de GTS waarmee het GTS Certificaat door de BB wordt erkend. Bij opdrachten voor thermisch spuitwerk zal de voorkeur worden gegevewn aan bedrijven die in het bezit zijn van het GTS Certificaat.

Saturday, 09 May 2009 09:10

ITSC 2009

Dit jaar vond de ITSC plaats in Las Vegas, USA. Duidelijk was te merken dat de recessie ook in de thermische spuitindustrie in Amerika zijn invloed had. Minder bezoekers voor het congress en minder activiteiten op de expositievloer. Een aantal interessante presentaties werden gebracht. Zoals ieder jaar zijn er toch een groot aantal universiteiten die hun studiewerken tonen. Een gemis in Nederland waar wij op Universitairniveau geen inbreng meer in de thermische spuittechniek hebben.

Opmerkelijk was ook dat afgezien van Aludra, de heer Ton Kraak er geen andere Nederlandse bezoekers waren. Iets dat we andere jaren wel zien. Mogelijk een gevolg van het feit dat we vorig jaar met z'n allen de ITSC in Maastricht hebben bezocht.

Voor 2010 is Singapore gekozen als plaats van organisatie. In de Aziatische markt zien we een grote activiteit op thermisch spuitgebied. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat een aantal turbine reparatiebedrijven hun activiteiten daarheen verplaatst hebben. Maar ook India is een groeimarkt.

Wednesday, 09 January 2008 09:10

VTS aangesloten bij de GTS

Per 1 september 2008 heeft de VTS een overeenkomst met haar Duitse zusterorganisatie GTS: de Gemeinschaft Thermisches Spritzen. Het secretariaat van de GTS is gevestigd in de Duitse plaats Unterschleissheim, in de buurt van München. Door de collectieve overeenkomst van de VTS met de GTS zijn alle leden van de VTS direct en individueel lid geworden van de VTS. Dit betekent dat zij dus toegelaten worden tot alle activiteiten van de GTS en gebruik kunnen maken van alle diensten en faciliteiten van de GTS. Het betekent ook dat de leden van de VTS in de nabije toekomst hun GTS-certificaat zullen moeten gaan halen. Voor meer informatie over de GTS surft u naar: www.gts-ev.de.

Page 3 of 3