CSTO

Nu ook in de USA gecertificeerde operators voor thermisch spuiten.

 

In navolging van wat in Europa al jaren een feit is, is nu door ASM Thermal Spray Society een certificeringssysteem opgezet naar voorbeeld van het Europese ETS, European Thermal Sprayer programma, Deze certificering heeft als basis het uit de lasindustrie gekende Europese systeem van certificering.

 

In Amerika staat het systeem bekend onder de naam CSTO, Certified Thermal Spray Operator. Het examen bestaat uit drie stappen. Theoretische kennis van de thermische spuittechniek, theoretische kennis van de thermische spuitprocessen en een praktijkexamen.

 

Meer informatie is te vinden op de website van ASM.