Nederlands Instituut voor Lastechniek

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1934, die de collectieve belangen van bedrijven, instellingen en personen, werkzaam op het gebied van het verbinden van materialen behartigt.

 

Hiertoe voert zij de volgende activiteiten uit:
- optreden als brancheorganisatie
- geven van voorlichting over de verbindingstechnieken en de lastechniek in het bijzonder

- bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van kennis op het gebied van de verbindingstechnieken

en de lastechniek in het bijzonder

- (doen) uitvoeren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van het verbinden en verwerken van materialen
- bevorderen dat opleidingen en cursussen gegeven worden
- uitgeven van leermiddelen
- opstellen van vakbekwaamheidseisen
- uitgeven van diploma's
- uitgeven van certificaten

Contact informatie

  • Bedrijfsnaam: Nederlands Instituut voor Lastechniek
  • Contactpersoon: Imre Nemeth
  • Adres: Louis Braillelaan 80
  • Plaats: Zoetermeer
  • Postcode: 2719 EK
  • Telefoon: +31884008560
  • Fax: +31793531178
  • Email: info@nil.nl
  • Website: www.nil.nl